Omlouvání nepřítomnosti

Telefonicky

499 421 637

731 745 184

Emailem

pouze plánovaná nepřítomnost
(nejpozději 1 den předem)

msvrchlabi.labska@msvrchlabi.cz

Zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost dítěte:

  • V případě předem známé nepřítomnosti telefonicky na čísle 499 421 637 nebo na emailovou adresu školy a to nejpozději den před plánovanou nepřítomností ve škole do 16:30 hod.
  • Plánovanou nebo předem známou nepřítomnost dítěte v mateřské škole je možné také zapsat do notýsku v šatně (je umístěn pod centrální nástěnkou).
  • Do notýsku v šatně také rodiče nebo zákonní zástupci zapíší, když dítě bude odcházet z mateřské školy po obědě. Neodhlášená odpolední svačina propadá bez nároku na kompenzaci.
  • V případě náhlého onemocnění je možné dítě odhlásit z mateřské školy do 7:30 hod. osobně nebo telefonicky na tel. č. 499 421 637 nebo SMS na mobilní číslo 731 745 184.
  • Dítě plnící povinnou předškolní docházku do MŠ musí být omluveno prokazatelně. Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti písemně, telefonicky, osobně nebo na emailové adrese MŠ. Pokud se jedná o plánovanou nepřítomnost delší než jeden týden požádá (telefonicky, osobně nebo emailem) ředitelku školy o uvolnění z docházky do MŠ. Po návratu dítěte do MŠ písemně do omluvného listu potvrdí důvod absence.
r

Vyzvednutí oběda pro odhlášené děti

První den nepřítomnosti, kdy již není možné dítě odhlásit ze stravování, je možné vyzvednout oběd ve školní jídelně do vlastních nádob v době
od 11:00 do 11:15

Aktuálně

Toto je nový příspěvek

Na následujícím odkazu najdete nový příspěvek: Ukázkový příspěvek | Mateřská škola Labská (2net.cz)

Zápis do MŠ

Veškeré informace k organizaci zápisu najdete v článku "Zápis do MŠ pro rok 2021".

Distanční vzdělávání

Náměty na práci dětí během uzavření škol naleznete v sekci Články.

Informace k provozu MŠ

MŠMT informuje, ze vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.