Ukázkový příspěvek

Toto bude ukázkový příspěvek

Toto bude ukázkový příspěvek

Žádost o přijetí

 

Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338

ředitelka Miroslava Jebavá

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole , jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338 od……………………………….

Dítě:

Jméno a příjmení:          ………………………………………………………….

Datum narození:            ………………………………………………………….

Místo trvalého pobytu:   ………………………………………………………….

Zákonný zástupce dítěte , popř. osoba, která je oprávněna účastníka řízení (dítě) v přijímacím řízení zastupovat:

Jméno a příjmení:          …………………………………………………………………..

Telefon*:                       ………………………………………………………………………..

E-mail*:                         …………………………………………………………………………….

Místo trvalého pobytu:   ………………………………………………………….

Adresa pro doručování písemností:

(pokud není shodná s místem trvalého pobytu)…………………………………………………

Aktuálně

Toto je nový příspěvek

Na následujícím odkazu najdete nový příspěvek: Ukázkový příspěvek | Mateřská škola Labská (2net.cz)

Zápis do MŠ

Veškeré informace k organizaci zápisu najdete v článku "Zápis do MŠ pro rok 2021".

Distanční vzdělávání

Náměty na práci dětí během uzavření škol naleznete v sekci Články.

Informace k provozu MŠ

MŠMT informuje, ze vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.